Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w BydgoszczyInformacja o przetwarzaniu danych osobowych pobierz
W okresie od 09.07.2018 r. do 17.08.2018 r. sekretariat będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Sekretariat poradni czynny jest w godzinach
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 15:00
piątek 7:30 - 15:00

Informujemy klientów poradni, że parking jest udostępniany tylko osobom niepełnosprawnym ruchowo
Wiodący Ośrodek
Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Data aktualizacji: 17-04-2018

W ramach realizacji rządowego programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy został powołany Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy. Celem działalności Ośrodka jest kompleksowe wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia.

Program skierowany jest dla rodzin i dzieci z terenu miasta Bydgoszczy. Działalność WOKRO przewidziana jest na lata (2018 – 2021).

Regulamin i szczegóły programu - dostępne w załączniku.WOKRO

Informacja dla rodziców

Informujemy rodziców zainteresowanych wsparciem dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w ramach rządowego programu "Za życiem", iż z dniem 10.06.2018 r. kończymy nabór wniosków na realizację zajęć w roku 2018.Regulamin pobierz
Formularz rekrutacyjny pobierz
Wniosek o objęcie dziecka opieką pobierz
Rekomendacja pobierz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy ogłasza przetarg nieograniczony na:

Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

http://bip.edu.bydgoszcz.pl/ppp1/200/300/zamowienie/1070/ppp-1-z-i-2018.html
Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VII szkół podstawowych do udziału w Miejskim Konkursie Literackim "Słowa, które uzdrawiają duszę"! Konkurs skierowany jest do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To już IV edycja, w tym roku pt. "Zaproszenie do....Mojej Komnaty Tajemnic"

Data aktualizacji: 05-03-2018

Drodzy Uczniowie!
Brytyjska pisarka Joanne Kathleen Rowling napisała w swej książce: "Harry Potter i Komnata Tajemnic" znamienne słowa: "(…) to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności".

W bieżącym roku szkolnym zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym celem jest kształtowanie umiejętności redagowania zaproszenia do… Waszej Komnaty Tajemnic. Uchylcie choć na chwilę jej drzwi – dokonajcie własnego wyboru takiej tajemnicy, którą chcielibyście odkryć lub tej, którą chcielibyście się podzielić z innymi. Pamiętajcie, że wyobraźnia nie ma granic – wybrana przez Was tajemnica może dotyczyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Przemyślanym sposobem, może nawet fortelem - przekonajcie nas do skorzystania właśnie z Waszego zaproszenia! Uwiedźcie nas, zaskoczcie! Uczyńcie tę komnatę WYJĄTKOWĄ!

Następnie na kartce A4 (ułożonej pionowo) wykonajcie ilustrację swojej „Komnaty Tajemnic”. Stwórzmy razem niesamowity zamek z sekretnymi komnatami.

Regulamin i Szczegóły Konkursu - dostępne w załączniku.Regulamin Słowa które uzdrawiają duszę 2018 - wersja PDF pobierz
Regulamin Słowa które uzdrawiają duszę 2018 - wersja DOC pobierz
Podsumowanie Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 22

Data aktualizacji: 01-02-2018

W roku szkolnym 2017/18 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczne na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 organizowała program profilaktyczny.

Program przeznaczony był dla dzieci klas I - VI. Celem programu było propagowanie zdrowego trybu życia oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie s sytuacjami trudnymi.

W ramach programu odbyły się zajęcia warsztatowe w klasach oraz spotkanie z rodzicami.

Podsumowaniem realizowanego programu był organizowany wspólnie ze szkołą konkurs plastyczny "Sztuka uzdrawiania duszy i ciała." Dzieci chętnie uczestniczyły w w programie, wykazując się dużym zaangażowaniem i kreatywnością.

Na zakończenie prace plastyczne dzieci zostały wyróżnione, a autorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy.Podsumowanie Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 22 Podsumowanie Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 22 Podsumowanie Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 22

Raport z dni kariery
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

Data aktualizacji: 29-01-2018

W dniach 28 – 29 listopada 2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 odbyły się DNI KARIERY pod hasłem "Zawód – praca – sukces".

Cel akcji to propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery, promocja kształcenia zawodowego oraz poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Powyższe działanie związane jest ze strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, Priorytet 1.3., a także z Bydgoskim Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Azymut – nauka i praca".

W ramach działań skierowanych do uczniów VII klas bydgoskich szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zorganizowała konkurs plastyczny "Mój wymarzony zawód"; autorami zwycięskich prac są: Julia Jankowska z SP nr 61 oraz Emilia Skarbek z Gimnazjum nr 9.

Ponadto w dniach 28 i 29 listopada 2017r. na terenie naszej placówki odbyły się imprezy, w których udział wzięły 10-osobowe reprezentacje szkół (łącznie z 12 szkół podstawowych oraz 13 gimnazjów) wraz z opiekunami. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie (Zespołu Szkół Drzewnych, Technikum Elektryczno-Energetycznego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Spożywczych). Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych poprzez swoje prezentacje poszerzała wiedzę uczestników na temat różnorodnych zawodów oraz pokazywała, w jaki sposób można rozwijać swoje zainteresowania zawodowe. W trakcie imprezy zwrócono uwagę na obszary, które warto brać pod uwagę planując swoją karierę. Nie zabrakło również elementu rywalizacji - odbyły się turnieje zawodoznawcze, w których uczestniczyły 3-osobowe zespoły wyłonione z wszystkich przybyłych na spotkanie reprezentacji szkół podstawowych i gimnazjów. W pierwszym dniu imprezy zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 25, w drugim – ze Szkoły Podstawowej nr 32. Laureaci konkursu fotograficznego oraz turniejów zawodoznawczych zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Urząd Miasta Bydgoszczy.Przejdź do galerii
Raport z dni kariery w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

Sprawozdanie z realizacji Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
"W krainie baśni i bajek", Bydgoszcz, dn. 02.12.2017r.

Data aktualizacji: 04-01-2018

Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej po raz kolejny odbył się w Pałacu Młodzieży w czasie obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 02.12.2017r., - ten wyjątkowy dzień został uczczony wspólną zabawą rodziców, dzieci i nauczycieli. Nie było ograniczeń wiekowych, każda niepełnosprawna osoba mogła wziąć udział w imprezie w różnej zaproponowanej przez siebie formie – występie indywidualnym, grupowym lub wspólnie z rodzicami. Każdy z uczestników/uczestniczek miał/a możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez różne formy przekazu – recytację wierszy, piosenkę, taniec, wystawianie inscenizacji lub też prace plastyczne. Tematem przewodnim Festiwalu była kraina baśni i bajek. Magiczny świat fantazji, przekazów ludowych, był tematem w którym mogły realizować się dzieci w młodszym jak i starszym wieku. Impreza podzielona była na dwie kategorie wiekowe. Po każdym występie jury dokonało oceny. Miedzy występami realizowane były zabawy – zagadki na temat bajek. Po każdej z części uczestnicy otrzymali nagrody. Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „W krainę bajek i baśni”, został zorganizowany przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy, która w ramach realizacji Bydgoskiego Grantu Oświatowego oraz przy wsparciu Fundacji „Papillon” działającej przy Centrum Rozwoju Dziecka „Motylek” oraz Fundacji Can-Pack z Krakowa. W organizacji Festiwalu pomogła nam również firma Famplast spółka cywilna Jacek Siwecki i Andrzej Siwecki z Poznania oraz Radny Rady Miasta Bydgoszczy Pan Ireneusz Nitkiewicz. Przedsięwzięcie miało charakter artystyczny i integracyjny.Przejdź do galerii
Sprawozdanie z frstiwalu ekspresji 02.12.2017

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
DOBRZE SŁYSZĘ - prawidłowości funkcjonowania zmysłu słuchu

Data aktualizacji: 17-12-2017

Adresat:
uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej; uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Bydgoszczy.

Czas trwania programu:
przez cały rok 2018

Cele programu:

  • zapobieganie dalszemu rozwojowi zaburzeń słuchu i powikłań związanych z wykrytym niedosłuchem
  • podniesienie świadomości dzieci, rodziców, pracowników oświatowych dotyczącej wiedzy na temat czynników powodujących nabyte wady słuchu oraz ich objawy
  • szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu.

Oczekiwane efekty:

  • wzrost poziomu wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń słuchu
  • wzrost wiedzy dotyczącej higieny słuchu
  • wzrost poziomu wiedzy dotyczącej przesiewowych badań słuchu
  • wzrost wykrywalności zaburzeń słuchowych u dzieci poprzez upowszechnienie wykonywania przesiewowych badań słuchu.

Organizacja programu:

  • zgłoszenia chętnych szkół do programu trwają na bieżąco przez cały rok
  • maksymalna liczba oddziałów z jednej placówki: 3


Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
b.markiewicz@ppp1.bydgoszcz.plFormularz zgłoszeniowy pobierz
Program profilaktyczny pobierz
Zgoda rodziców pobierz
"Azymut: nauka i praca" BYDGOSKI PROGRAM SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Data aktualizacji: 11-11-2015

Azymut nauka i praca - program pobierz
Pomoc terapeutyczna dla rodzin

Data aktualizacji: 07-09-2015


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje do pobrania

Pomoc terapeutyczna dla rodzin pobierz
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy