Wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego należy składać od dnia 09 września 2013 r. w sekretariacie przy ulicy Jana III Sobieskiego 10 w Bydgoszczy.

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o wydanie orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania / indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego...

Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych.

Dni kariery w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1

Data aktualizacji: 06-10-2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w DNIACH KARIERY organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy.

Celem akcji jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery, promocja kształcenia zawodowego oraz poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Powyższe działanie związane jest ze strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, Priorytet 1.3., a także z Bydgoskim Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Azymut – nauka i praca".

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22 i 24 listopada 2016r. Hasło przewodnie brzmi: "Zawód – praca – sukces".

W ramach działań skierowanych do uczniów bydgoskich szkół gimnazjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 organizuje:

  • konkurs fotograficzny "Unikatowe zawody";
  • imprezy na terenie naszej placówki, w których udział bierze reprezentacja 10 uczniów z każdej zgłoszonej szkoły; w programie przewidujemy: turniej wiedzy o świecie zawodów (udział biorą 3-osobowe zespoły wytypowane z każdej reprezentacji), pokazy przygotowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów bydgoskich uczelni, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego oraz wręczenie nagród.

Udział w akcji zgłosiły 22 bydgoskie gimnazja. Zapraszamy również szkoły ponadgimnazjalne, szczególnie kształcące w zawodzie do zaprezentowania się podczas naszych imprez (adres e-mail: i.szuminska-reps@ppp1.bydgoszcz.pl; tel. 322 52 06, 322 52 07, wew. 138).

Harmonogram udziału poszczególnych gimnazjów w imprezach oraz regulamin konkursu fotograficznego do pobrania poniżej.

Harmonogram pobierz
Regulamin konkursu fotograficznego pobierz
"Cztery pory roku" Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Data aktualizacji: 02-10-2016

FFestiwal Ekspresji, czyli wyrażania siebie – dzieci i młodzież mogą uzewnętrznić swoje przeżycia, emocje poprzez różne formy teatralne, śpiewanie, taniec, prace plastyczne.

W tym roku zmieniamy formułę naszego Festiwalu – tematem przewodnim są „Cztery pory roku”. Podkreślmy tańcem, piosenką, wierszem piękno przyrody i zmiany w niej zachodzące. Zatańczmy jak jesienne liście, wspólnie ulepmy bałwana zimą, zaśpiewajmy jak ptaki wiosną a latem... – są to propozycje jak możemy bawić się porami roku i je przedstawić na scenie. Serdecznie zapraszamy wszystkie dziećmi z niepełnosprawnościami oraz trudnościami zdrowotnymi do wspólnej zabawy poprzez wzięcie udziału w konkursie. Dzieci mogą występować indywidualnie lub w grupach. Chcemy spędzić razem dobry czas, bawiąc się, tworząc, śmiejąc się i płacząc ze wzruszenia.Festiwal odbędzie się 03.12.2016r., o godzinie 9.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.Szczegółowy program Festiwalu będzie umieszczony na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

Prace plastyczne oraz zgłoszenia występów scenicznych wraz z podkładem muzycznym prosimy składać w sekretariacie PPP1 do dnia 10.11.2016r. Godziny pracy sekretariatu poniedziałek-czwartek – 7.00-17.00 oraz piątek 7.00-15.00. Zgłoszenia dodatkowo można przesyłać drogą elektroniczną ewagabrus-tloczynska@ppp1.bydgoszcz.pl

Zapraszamy do wspólnej zabawy :)
Pracownicy PPP1 w Bydgoszczy

Bieżących informacji udzielają:
mgr Ewa Gabruś-Tłoczyńska
mgr Martyna Piesiewicz
mgr Małgorzata Kozłowska
mgr Daria Jaworska
mgr Jolanta Chełek
mgr Barbara Markiewicz
mgr Joanna Kochańska

Formularz zgłoszenia uczestnika KONKURS PLASTYCZNY pobierz
Formularz zgłoszenia uczestnika WYSTĘP SCENICZNY pobierz
Regulamin festiwalu pobierz
"Azymut: nauka i praca" BYDGOSKI PROGRAM SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Data aktualizacji: 11-11-2015

Azymut nauka i praca - program pobierz
Pomoc terapeutyczna dla rodzin

Data aktualizacji: 07-09-2015


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje do pobrania

Pomoc terapeutyczna dla rodzin pobierz
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy