Od 05.01.2015 r. punkt przy ulicy Obrońców Bydgoszcz 1
będzie zamknięty.
W związku z powyższym od 12.01.2015 r. zapraszamy do budynku poradni przy ulicy Jana III Sobieskiego 10

Wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego należy składać od dnia 09 września 2013 r. w sekretariacie przy ulicy Jana III Sobieskiego 10 w Bydgoszczy.

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o wydanie orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania / indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego...

Zaproszenie na Ogólnopolski Tydzień Kariery

Data aktualizacji: 29-08-2015


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

Celem tej corocznej akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Szkolnych RP w 2009 roku jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery oraz promocja poradnictwa zawodowego. Patronat nad nią sprawują Ministrowie Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Społecznej. Powyższe działanie związane jest również ze strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, Priorytet 1.3., a także z Bydgoskim Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Azymut – nauka i praca". Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 19 – 25 października 2015r. Hasło przewodnie brzmi: "Poznaj swojego doradcę kariery".

W ramach działań skierowanych do uczniów bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 organizuje:

  • konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) – "Zawody w mojej rodzinie";
  • konkurs dla uczniów gimnazjum na najciekawszą prezentację multimedialną "Super zawód" (regulaminy konkursów dostępne w plikach do pobrania poniżej);
  • imprezę na terenie naszej placówki promującą doradztwo zawodowe, w której udział bierze reprezentacja 10 uczniów z każdej zgłoszonej szkoły (harmonogram i program w załączniku poniżej).

Udział szkoły należy zgłosić do dnia 11.09.2015r. drogą mailową (i.szuminska-reps@ppp1.bydgoszcz.pl) lub pod numerem tel. 52 3225206, 52 3225207, wew. 138.Załącznik do zaproszenia pobierz
Regulamin konkursu SP pobierz
Regulamin konkursu GIM pobierzGotowość szkolna - poradnik dla rodziców

Data aktualizacji: 12-04-2015


Pod poniższym odnośnikiem znajduje się poradnik dla rodziców dotyczący gotowości szkolnej.

Przejdź do artykułu
Punkt Mediacyjny

Data aktualizacji: 26-03-2015


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje do pobrania

Punkt mediacyjny pobierz
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy