Od dnia 09 września 2013 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy funkcjonować będzie w dwóch różnych budynkach:
- ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz,
tel: (52) 322-34-21
- ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz.
tel: (52) 322-52-06
tel: (52) 322-52-07
tel: 667-662-984

Wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego należy składać od dnia 09 września 2013 r. w sekretariacie przy ulicy Jana III Sobieskiego 10 w Bydgoszczy.

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o wydanie orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania / indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego...

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera
z klas I-III szkoły podstawowej

Data aktualizacji: 16-09-2013

Zapraszamy dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera z klas I-III szkoły podstawowej do udziału w zajęciach w ramach Treningu Umiejętności Społecznych, które odbywać się będą od lutego do maja 2014 roku w PPP 1, w środy (godzina do ustalenia po zgłoszeniu się uczestników zajęć).

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do mgr Małgorzaty Kozłowskiej lub mgr Aurelii Grzmot-Bilskiej do końca listopada 2013 roku.
"Szkolne dni doradztwa zawodowego"

Data aktualizacji: 22-08-2013

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy – zespół poradnictwa zawodowego i szkolnictwa ponadgimnazjalnego - realizując strategię rozwoju edukacji na terenie miasta Bydgoszcz (zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/779/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013r. ) w zakresie doradztwa zawodowego razem ze szkolnymi liderami doradztwa zawodowego opracowała harmonogram „Szkolnych dni doradztwa zawodowego”.

Więcej informacji można pobrać z działu "POMOC" > "INFORMACJE" lub korzystając z poniższego odnośnika.


Harmonogram - Szkolne dni doradztwa zawodowego pobierz
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy