W dniu 7 maja 2010r w Sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja "Wczesna interwencja terapeutyczna w zaburzeniach rozwoju". Organizatorem wydarzenia była Poradnia Psychologiczni -Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera "ASPI". W konferencji uczestniczyło 230 osób (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, członków zespołów orzekających, studentów oraz rodziców dzieci dysfunkcjami). Celem konferencji było zapoznaniu uczestników z metodami stosowanymi we wczesnej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej dzieci w wieku od 0 do 3 rż oraz metodami pracy wspomagającymi rozwój psychomotoryczny i społeczny dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji w dziale ...

16 października 2009r. przy ul. Toruńskiej 55 odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt.: "RODZINA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -FORMY I OBSZARY POMOCY, WSPARCIA ORAZ TERAPII". Patronat nad sympozjum objęła Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Zakład Pedagogiki Specjalnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Bydgoszczy. Celem konferencji było przybliżenie i omówienie problematyki rodzin z osobą niepełnosprawną oraz prezentacja osiągnięć naukowych, badawczych i praktycznych ośrodków, zajmujących się tematyką dotyczącą szerokiego spectrum problemów, wynikających z niepełnosprawności.

         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy