Plener "Każdy jest jakiś - ja w moim mieście"

Data aktualizacji: 16-06-2013

Dnia 5 czerwca 2013 roku na Wyspie Młyńskiej odbył się plener malarski realizowany w ramach grantu oświatowego KAŻDY JEST JAKIŚ - JA W MOIM MIEŚCIE. W imprezie wzięły udział dzieci i młodzież z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym wraz z opiekunami.
Prace dzieci będzie można oglądać w nowej siedzibie poradni na ul. Jana III Sobieskiego 10 w Bydgoszczy, na początku roku szkolnego 2013/2014.

Każdy z uczestników otrzymał upominek za aktywne uczestniczenie w zabawie:)

Zdjęcia z pleneru umieszczone są na stronie Expressu Bydgoskiego.
Spotkanie „Grupy Samokształceniowej” dla logopedów

Data aktualizacji: 09-05-2013

09.04.2013r. odbyło się kolejne w roku szkolnym 2012/2013 spotkanie „Grupy Samokształceniowej” dla logopedów pracujących w różnych placówkach na terenie Bydgoszczy.

Na spotkaniu gościliśmy ortodontę Dorotę Janik-Majewską, która profesjonalnie i ciekawie przedstawiła problem współpracy ortodontyczno-logopedycznej w terapii zaburzeń mowy i dysfunkcji połykania. Zaprezentowała najnowsze aparaty i wkładki ortodontyczne oraz masaże i inne sposoby stymulacji mięśni aparatu artykulacyjnego. Duża liczba obecnych świadczyła o zainteresowaniu tematem.

Należy podkreślić, że poprzednie spotkanie „Wykorzystanie metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania w pracy logopedy” prowadzone przez mgr Barbarę Bauman-Bielawską także cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Następne spotkanie planowane jest na wrzesień 2013 roku, o czym poinformujemy przed spotkaniem. Życzymy udanego wypoczynku letniego i do zobaczenia po wakacjach.


Z pozdrowieniami
mgr Elżbieta Padée i mgr Zdzisława Kańkowska
VIII Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Data aktualizacji: 15-01-2013

Dnia 17 listopada 2012r. w bydgoskim Pałacu Młodzieży odbył się VIII Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej będący efektem wieloletniej współpracy naszej Poradni i Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w zakresie terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez kulturę i sztukę. Są to działania o charakterze receptywnym i ekspresyjnym oraz twórczym, mające wielkie znaczenie w rehabilitacji psychologicznej i społecznej.Poniżej znajduje się pełne sprawozdanie z Festiwalu (do pobrania).


Sprawozdanie z Festiwalu pobierzProgramy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia

Data dodania: 04-12-2012


Dyrektorzy szkół miasta Bydgoszczy

W związku z przedłużającą się procedurą kwalifikacyjną konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 „Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia” Urząd Miasta Bydgoszczy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 planują przystąpienie do projektu od września 2013 roku.

Dlatego też konieczne są wstępne deklaracje udziału nauczycieli – członków rad pedagogicznych z Państwa szkół (każdą placówkę w zespole szkół traktujemy oddzielnie – np. szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum).

Prosimy o przesłanie wypełnionych przez nauczycieli deklaracji do dnia 17.12.2012 r. na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz
lub pppnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl,
lub fax 52 322 52 06, 52 322 52 07


Wstępna deklaracja nauczyciela pobierz
VIII Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Data aktualizacji: 12-11-2012

Uwaga - zmiana w programie!

Dnia 17 listopada 2012r. w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbędzie się VIII Festiwal Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zorganizowany przez Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy

Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 informuje, iż Miasto Bydgoszcz złożyło wniosek aplikacyjny "Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" na konkurs nr 1/POKL/3.5/2012 na projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.5 - "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".
Informacja dla logopedów z "Grupy Wsparcia" działającej przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy: 13 września (czwartek) 2012 r. o godz. 14.30 odbędzie się spotkanie szkoleniowe na temat: "Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu" (C) APD jako jedna z przyczyn trudności w uczeniu się".

         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy