Szczegółowa oferta na rok szkolny 2016 / 2017 pobierz

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej

 • Terapia indywidualna i grupowa dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • Pomoc indywidualna i grupowa dla dzieci oraz rodziców w zakresie stymulowania rozwoju dziecka

Skład zespołu: S. Dysarz, E. Gabruś-Tłoczyńska, W. Gredżuk, A. Grzmot-Bilska, J. Kochańska, A. Krawczyk, A. Laskowska, B. Markiewicz, A. Nowacka-Opłat, M. Piesiewicz, H. Woźniak
Pomoc logopedyczna

 • Indywidualna terapia logopedyczna na terenie Porani
 • Grupowa terapia logopedyczna na terenie przedszkoli
 • Przesiewowe badania logopedyczne

Skład zespołu: P. Błońska, S. Dysarz, I. Frankowska, J. Gizińska, W. Gredżuk, Marietta Grześkowska, S. Kwiatkowska, A. Laskowska, M. Mej-Olejniczak, M. Pawelska-Smak, A. Sienkiewicz, M. Wadowska, M. Zielińska
Pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym

 • Terapia indywidualna
 • Terapia grupowa w formie zajęć cyklicznych:
  • Zajęcia ogólnorozwojowe
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi

Skład zespołu: D. Bem, K. Czajewska, M. Malak, B. Murzynowska, M. Czarnecka
Pomoc uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • Pomoc terapeutyczna indywidualna i grupowa
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I – III
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • Terapia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki – uczniowie szkół podstawowych
 • Terapia grupowa dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
 • Socjoterapia
 • Terapia grupowa dla młodzieży
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży zdolnej
 • Warsztaty rozwijające zdolności twórcze
 • Warsztaty z doradztwa zawodowego
 • Grupowe zajęcia psychoedukacyjne

Skład zespołu: M. Borowska, W. Bramska, K. Chabowska, J. Gniewkowska-Mońko, D. Jaskólska, D. Kaszewska-Bosiacka, D. Korowiecka, M. Kulczyńska, R. Latos-Boenigk, J. Pisarska, J. Serafinowicz, J. Skierska, K. Skowrońska, E. Stachurska, M. Stęc-Sikorska, L. Stobrawa, M. Stobrawa, E.S. Szczurek, E. Szott, I. Szumińska-Reps, K. Tłok, A. Tokarska, M. Urbańska-Huk, S. Wierzchucka, A. Zaręba
Ponadto proponujemy:

 • Interwencje kryzysowe – M. Stobrawa
 • Mediacje – M. Borowska, R. Latos-Boenigk, E.S. Szczurek
 • Terapię EEG Biofeedback – A. Andrzejewska
 • Terapię rodzin – M. Kulczyńska, L. Stobrawa, A. Tokarska, A. Zaręba
 • Pomoc w nauce czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną – B. Bauman-Bielawska
 • Pomoc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – B. Markiewicz
 • Badania przesiewowe "Widzę, słyszę"
 • Punkt konsultacyjny dla uczniów niezdecydowanych co do dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej (wtorki, godz. 16:00 – 18:00)


Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.

Po dokonaniu wyboru odpowiadającej potrzebom
i oczekiwaniom formy pomocy
prosimy o kontakt telefoniczny: 52-322-52-06/07.


         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy