Szczegółowa oferta na rok szkolny 2016 / 2017 pobierz

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc rodzicom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 • Pomoc indywidualna i grupowa dla dzieci oraz rodziców w zakresie stymulowania rozwoju dziecka
 • Punkty konsultacyjne i grupy wsparcia dla rodziców

Skład zespołu: S. Dysarz, E. Gabruś-Tłoczyńska, W. Gredżuk, A. Grzmot-Bilska, J. Kochańska, A. Krawczyk, A. Laskowska, B. Markiewicz, A. Nowacka-Opłat, M. Piesiewicz, H. Woźniak
Pomoc logopedyczna

 • Warsztaty i prelekcje dla rodziców
 • Logopedyczne punkty konsultacyjne dla rodziców

Skład zespołu: P. Błońska, S. Dysarz, I. Frankowska, J. Gizińska, W. Gredżuk, Marietta Grześkowska, S. Kwiatkowska, A. Laskowska, M. Mej-Olejniczak, M. Pawelska-Smak, A. Sienkiewicz, M. Wadowska, M. Zielińska
Pomoc rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym

 • Wspieranie rodziców w rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz rozwiązywaniu problemów wieku przedszkolnego:
  • Spotkania
  • Prelekcje
  • Warsztaty

Skład zespołu: D. Bem, K. Czajewska, M. Malak, B. Murzynowska, M. Czarnecka
Pomoc rodzicom uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • Szkoła dla rodziców – cykl zajęć warsztatowych dla rodziców uczniów szkół podstawowych
 • Grupa wsparcia dla rodziców nastolatków
 • Spotkania i prelekcje dla rodziców
 • Punkty konsultacyjne na terenie szkół
 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Skład zespołu: M. Borowska, W. Bramska, K. Chabowska, J. Gniewkowska-Mońko, D. Jaskólska, D. Kaszewska-Bosiacka, D. Korowiecka, M. Kulczyńska, R. Latos-Boenigk, J. Pisarska, J. Serafinowicz, J. Skierska, K. Skowrońska, E. Stachurska, M. Stęc-Sikorska, L. Stobrawa, M. Stobrawa, E.S. Szczurek, E. Szott, I. Szumińska-Reps, K. Tłok, A. Tokarska, M. Urbańska-Huk, S. Wierzchucka, A. Zaręba
Ponadto proponujemy:

 • Interwencje kryzysowe – M. Stobrawa
 • Mediacje – M. Borowska, R. Latos-Boenigk, E.S. Szczurek
 • Terapię rodzin – M. Kulczyńska, L. Stobrawa, A. Tokarska, A. Zaręba
 • Wsparcie psychologiczne dla rodziców po utracie dziecka - J. Kochańska


Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.

Po dokonaniu wyboru odpowiadającej potrzebom
i oczekiwaniom formy pomocy
prosimy o kontakt telefoniczny: 52-322-52-06/07.


         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy